Kontakt

Kontakt

TRIDENT A. i T. Gryczka Sp. Jawna
ul. Zdrojowa 81,
43-384 Jaworze,

Telefon: 33 817 26 05
Telefon: 608 442 365
FAX: 33 817 26 05

E-mail: biuro@trident.bielsko.pl

Formularz kontaktowy

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez "TRIDENT A. i T. Gryczka Sp. Jawna" z siedzibą w Jaworzu, ul. Zdrojowa 81 w celu korzystania z formularza kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą, informuję że:
1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są TRIDENT A. I T. GRYCZKA Spółka Jawna oraz Agnieszka Stępień-Gryczka i Tomasz Gryczka prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą Trident Centrum Stomatologii Estetycznej Agnieszka Stępień-Gryczka & Tomasz Gryczka S.C. adres: ul. Zdrojowa 81, 43-384 Jaworze, tel. 33 8172605, 608442365, e-mail: biuro@trident.bielsko.pl
Za wypełnienie obowiązków wynikających z RODO odpowiada każdy z współadministratorów w zakresie w jakim świadczy usługi medyczne na rzecz osoby, której dane dotyczą.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych został wyznaczony Przemysław Lofek, dane kontaktowe: iod.trident@lofek.eu
3. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
a) świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub b lub c RODO, art. 9 ust. 2 lit. g lub h RODO oraz art. 25 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta,
b) udzielania informacji związanych z usługami świadczonymi przez współadministratorów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
c) prowadzenia sprawozdawczości finansowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c RODO,
d) zabezpieczenia roszczeń i ochrony praw współadministratorów danych, związanych z wykonaniem umowy, świadczeniem usług medycznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty medyczne, organy pocztowe, podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe pacjentów będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa (okres wskazany w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta). Dane osobowe osób korzystających z komunikatora zamieszczonego na stronie internetowej współadministratorów przetwarzane są przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji – udzielenia odpowiedzi na zapytania. Dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane są nie dłużej niż do chwili cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu albo żądania zaprzestania przetwarzania danych.
6. W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu:
a. prawo do żądania od współadministratorów dostępu do danych osobowych,
b. prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
d. prawo do przenoszenia danych ,
e. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),
f. prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego,
g. żądania od współadministratorów dostępu do danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie danych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej jest wymogiem ustawowym. Podanie wszystkich kategorii danych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie danych w zakresie wymaganym przez współadministratora może skutkować tym, że świadczenie usług medycznych lub udzielenie informacji będzie niemożliwe.

Zostaw numer telefonu. Oddzwonimy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu telefonicznego. Szczegóły w Polityce prywatności.