Usługi dentystyczne

Zdrowe zęby i promienny uśmiech? To nasza specjalność!
Usługi Centrum Stomatologii Trident to 100% satysfakcji!

 • Cennik usług

  Cennik usług stomatologicznych Centrum Stomatologii Trident. Zapraszamy do zapoznania się z cennikami usług dentystycznych Centrum Stomatologii Trident. Pierwsza wizyta w naszym gabinecie polega na…

 • Medycyna estetyczna w okolicy okołoustnej

  Nowa metoda - Zabiegi medycyny estetycznej w okolicy okołoustnej Nowa metoda, całkowicie bezpieczna, sprawdzona, potwierdzona naukowo, nie dająca żadnych powikłań (1). Czy słyszeliście może…

 • Implantologia stomatologiczna

  Implanty to najlepszy sposób na uzupełnienie braków w uzębieniu. Implant zastępuje korzeń utraconego zęba. Jego budowa pozwala na odzyskanie pięknego uśmiechu. Implantologia daje możliwość rekonstrukcji…

 • Wirówka do krwi

  Rok temu wprowadziliśmy nowe, bezpieczniejsze procedury użycia biomateriałów w chirurgii i implantologii. Dzięki posiadaniu nowoczesnej, medycznej wirówki do krwi, zapewniamy stosowanie błon, korków i…

 • Protetyka stomatologiczna

  Nowoczesna technologia pozwala nam w prosty sposób zadbać o zdrowie Twojej jamy ustnej. Współcześnie mamy dostęp do zaawansowanej techniki protetycznej, która pozwala nam na tworzenie…

 • Chirurgia

  Zabiegi chirurgiczne okazują się czasami niezbędnym elementem dbania o zdrowie jamy ustnej. Chirurgia stomatologiczna to pojęcie, które najczęściej kojarzone jest z usuwaniem zębów. Kryje się…

Przepis na piękny uśmiech

Myślisz, że zdrowe i śnieżnobiałe zęby to przywilej dla wybranych?
Sprawdź, jak o siebie zadbać. Ty też możesz olśniewać uśmiechem!

Trident Centrum Stomatologii

Nasz dentysta korzysta z najnowocześniejszego sprzętu. Dzięki temu zapewniamy pacjentowi maksimum komfortu i wysokiej jakości usługi.

Dane kontaktowe:
TRIDENT A. i T. Gryczka Sp. Jawna

ul. Zdrojowa 81,
43-384 Jaworze,
Telefon: 33 817 26 05
Telefon: 608 442 365
FAX: 33 817 26 05

E-mail: biuro@trident.bielsko.pl

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez "TRIDENT A. i T. Gryczka Sp. Jawna" z siedzibą w Jaworzu, ul. Zdrojowa 81 w celu korzystania z formularza kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą, informuję że:
  1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są TRIDENT A. I T. GRYCZKA Spółka Jawna oraz Agnieszka Stępień-Gryczka i Tomasz Gryczka prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą Trident Centrum Stomatologii Estetycznej Agnieszka Stępień-Gryczka & Tomasz Gryczka S.C. adres: ul. Zdrojowa 81, 43-384 Jaworze, tel. 33 8172605, 608442365, e-mail: biuro@trident.bielsko.pl
  Za wypełnienie obowiązków wynikających z RODO odpowiada każdy z współadministratorów w zakresie w jakim świadczy usługi medyczne na rzecz osoby, której dane dotyczą.
  2. Inspektorem ochrony danych osobowych został wyznaczony Przemysław Lofek, dane kontaktowe: iod.trident@lofek.com.pl
  3. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  a) świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub b lub c RODO, art. 9 ust. 2 lit. g lub h RODO oraz art. 25 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta,
  b) udzielania informacji związanych z usługami świadczonymi przez współadministratorów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  c) prowadzenia sprawozdawczości finansowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c RODO,
  d) zabezpieczenia roszczeń i ochrony praw współadministratorów danych, związanych z wykonaniem umowy, świadczeniem usług medycznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty medyczne, organy pocztowe, podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe pacjentów będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa (okres wskazany w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta). Dane osobowe osób korzystających z komunikatora zamieszczonego na stronie internetowej współadministratorów przetwarzane są przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji – udzielenia odpowiedzi na zapytania. Dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane są nie dłużej niż do chwili cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu albo żądania zaprzestania przetwarzania danych.
  6. W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu:
  a. prawo do żądania od współadministratorów dostępu do danych osobowych,
  b. prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  d. prawo do przenoszenia danych ,
  e. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),
  f. prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego,
  g. żądania od współadministratorów dostępu do danych osobowych.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie danych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej jest wymogiem ustawowym. Podanie wszystkich kategorii danych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie danych w zakresie wymaganym przez współadministratora może skutkować tym, że świadczenie usług medycznych lub udzielenie informacji będzie niemożliwe.