Wirówka do krwi

Wirówka do krwi

Rok temu wprowadziliśmy nowe, bezpieczniejsze procedury użycia biomateriałów w chirurgii i implantologii.

Dzięki posiadaniu nowoczesnej, medycznej wirówki do krwi, zapewniamy stosowanie błon, korków i bogatych w komórki macierzyste, otrzymanych z krwi własnej pacjenta, fibryn. Dowiedziono naukowo i w wielu badaniach klinicznych, a nasze ponadroczne doświadczenie to potwierdza, że ich zastosowanie w bardzo znaczący sposób przyspiesza i polepsza procesy gojenia po wszelkich zabiegach chirurgicznych, a w odróżnieniu od biomateriałów pochodzenia zwierzęcego lub syntetycznych, całkowicie wyłącza możliwe reakcje alergiczne i związane z tym zaburzenia gojenia ran pozabiegowych. Bogate w komórki macierzyste fibryny wspomagają także procesy naprawcze i regeneracyjne, ułatwiając odtworzenie kości i tkanek miękkich w miejscach ich braku.

Pobieramy tylko krew żylną przed zabiegiem i opisane powyżej staje się faktem.

Comments are closed.